21/09/2018

ai về Thủ Thiêmcó ai về qua Thủ Thiêm
lắng nghe chua xót nỗi niềm dân oan
nhà nát ở trên đất vàng
cho cán bộ Đảng nghênh ngang làm giàu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP