06/09/2018

ngày 2 tháng 9Hà Nội có bốn người dân
xuống đường biểu lộ tinh thần đấu tranh
một dân tộc vốn hùng anh
không lẽ mất nước chịu đành hay sao?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP