25/09/2018

cầu siêutrước di ảnh Trần Đại Quang
mấy trăm sư mặc y vàng cầu siêu
hồn người tội lỗi quá nhiều
đố sư nào biết phiêu diêu cõi nào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP