02/01/2020

bi kịchloài chim quen sống trong lồng
nghĩ chuyện tung cánh là không bình thường (*)
trong nhà tù lớn quê hương
tôi yêu các bạn chọn đường đấu tranh!

(*) Thơ dựa ý câu nói “Birds born in a cage think flying is an illness.” của Alejandro Jodorowsky.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP