03/01/2020

yêu mịlướt chân nàng nói cấm theo
tôi mê tôi chạy như đeo gót hồng
soi gương nàng đứng giữa đồng
mặt yêu mị chứa cả không gian chiều

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP