02/04/2020

bà cháumùa dịch cháu đến thăm bà
chạm tay cửa kính để mà vui nhau
niềm vui nào cũng qua mau
cháu về lại hẹn lần sau thăm bà

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP