03/04/2020

chuyện thường ngày ở biểnra khơi tàu cá Việt Nam
bị tàu Trung Quốc ngang nhiên đâm chìm
chúng vớt lên 8 ngư dân
xong đem giao trả như không có gì!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP