06/04/2020

một người từ thiệnnhiều tỉ dollar cho đi
tài trợ thuốc chủng covid cứu đời
nhân cách từ thiện cao vời
trên thế giới được mấy người như ông!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP