10/03/2013

ông từ CSĐCSVN nói như một blogger [1]
đang dùng đủ mọi thủ đoạn
để bảo vệ ngôi vị và quyền lực
"khư khư như ông từ giữ oản"
tôi đồng ý nhưng công tâm mà nói
từ mấy chục năm trở lại đây
họ thực đã làm gì đáng cho giữ oản?
hay chỉ biết phá chùa!

[1] Blogger Kami

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP