04/04/2018

thiên đường XHCNnhìn người gánh chuối bán rong
đi trong mưa bão ai lòng không thương
không chửi bọn hứa thiên đường
xã hội chủ nghĩa đã lường gạt dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP