09/04/2018

trong chiến tranhchị cho con bú bên hè
bên tai vẳng tiếng súng nghe thưa dần
người lính mỹ trẻ hành quân
thấy an bình quá nên chân không rời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP