18/04/2018

báo cáodân quân phòng chống tầu bay
chế tạo ná bắn trúng ngay thân tầu
hòn đá hết sức thần sầu
dội xuống trúng chết... con trâu ngoài đồng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP