07/04/2018

dân chủ không phải là tội!


Thành viên Hội Anh em Dân chủ trước tòa án CSVN

chúng bắt người đấu tranh dân chủ
viết kịch bản đem ra tòa xử

qui chụp tội mưu lật chính quyền
xong tuyên án trả thù man rợ

chịu quốc nạn tù nhân lương tâm
dân tri ân có người lệ nhỏ

muốn tự do dân chủ nhân quyền
ai cũng biết cần thay chế độ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP