21/04/2018

rút kinh ngiệmđặt ra trăm thứ thuế vô lý
bóc lột dân tàn nhẫn vô cùng
dân không thể ngóc đầu lên nổi
phải làm nô lệ Đảng muôn năm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP