14/04/2018

buồn thật!ngồi dười cờ đỏ sao vàng
người bán vé số như đang kêu gào
mác lê-nin, lũ tào lao
thiên đường cộng sản mà tao thế này

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP