17/02/2015

lạ lùnghai người bó gối nhìn nhau
đến khi nàng hết mày chau mỉm cười
xong người lại quấn lấy người
giống như hai trẻ đôi mươi làm tình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP