20/02/2015

nàng xuân


Slow Dance - Kim Roberti

năm nào cũng mặt hoa da phấn
cũng dáng người yểu điệu thướt tha
lúc ôm nhảy nghe khen nàng nói
tại nhờ em mang bệnh dối già

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP