12/02/2015

về đâu?tin lời cộng sản hắn đi trình diện
học tập cải tạo mười ngày
ai ngờ mười năm
vợ hắn trong một lần thăm duy nhất
nói không biết làm gì sinh sống
chắc phải đem con đi kinh tế mới
rồi bặt tin từ đó
chẳng biết lưu lạc nơi đâu
không chừng vợ con hắn đã chết
nhà cửa bị chế độ cs tiếp thu
ngày họ thả hắn ra
hắn chẳng biết về đâu
đành sống lang thang vất vưởng
nơi xó chợ gầm cầu
làm bất cứ thứ gì người ta thuê mướn
khổ như chó
nhưng còn hơn là ở trại tù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP