08/02/2015

ở nhà quànđứng ở góc nhà quàn hắn khóc
nói làm tôi xúc động bồi hồi
đâu phải chỉ khi cha mẹ mất
vợ mất mình cũng thấy mồ côi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP