06/02/2015

tin được không?


Lovers with half moon - Marc Chagall

em hỏi “em của người ta
sao anh vẫn bảo em là của anh”
hắn nhìn em mắt long lanh
nói “tim anh chỉ để dành cho em”

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP