16/05/2015

kẻ cơ hội


Người Buôn Gió

có cơ hội chửi đảng là chửi
chẳng sợ ai mà phải giữ mồm
có cơ hội bênh người tù tội
là hắn bênh chẳng ngại công an
có cơ hội vạch trần sự thật
hắn viết liền khẩu khí văn chương
nghe hắn nhận đấu tranh cơ hội
mỗ tin ngay và phục vô cùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP