07/05/2015

tan tácxưa chị đan tấm áo len
cho chồng cải tạo ngọn đèn đêm thâu
giờ anh thương vợ buồn rầu
chẳng biết trôi giạt nơi đâu làm gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP