11/05/2015

phụ đề


nguồn ảnh: blog Người Buôn Gió

nó đứng trong trại quay phim
mỗ trông thấy nó bực mình mắng ngay
thằng kia mày quay phim ai
mày không thấy bảng cấm quay chụp à

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP