30/04/2017

buồn tháng tưgiặc vào tan nát quê hương
bao năm bom đạn vết thương chưa lành
lưu vong từ thuở tóc xanh
bây giờ tóc bạc cũng đành thế thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP