20/04/2017

vớt rácbến sông nồng nặc mùi hôi
nhìn mà ngao ngán rác trôi ngập dòng
muốn thì vớt được rác sông
rác đầu lãnh đạo lại không cách nào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP