26/04/2017

liêu xiêuthấy hiện tại chênh vênh buồn vô cớ
thấy cô đơn trong u uẩn bóng chiều
thấy con chữ trong thơ mình quanh quẩn
thấy cuộc đời là hư ảo liêu xiêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP