09/04/2017

nói chuyện cường quốc thơVN là một cường quốc về thơ!
(Nguyễn Quang Thiều – Phó Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam)

ai có thể phản bác sức mạnh của thơ
nếu biết vì mấy câu thơ của tướng Lý Thường Kiệt
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
mà quân ta đánh giặc Tống chạy trối chết

hiểu tác động tâm lý quần chúng của thơ
có ai bằng quan đại thần Nguyễn Trãi
phò Lê Lợi với bài đại cáo Bình Ngô
đánh tan giặc Minh không còn manh giáp

tướng Trần Quang Khải hiệu triệu dân bằng thơ
sau khi đuổi xong giặc Nguyên về cố thổ
đã qua bài Tụng giá hoàn kinh sư
lưu truyền lời thề giang sơn gìn giữ

nhưng nghĩ mà buồn đất nước bây giờ
khi biển Đông đang mất vào tay Trung Quốc
trên khán đài liên hoan ngày hội thơ
các nhà thơ ta bắn ra nước bọt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP