26/06/2018

chim đỏ và phê-tê-bốc


Thơ phóng tác dựa ý facebooker David Huynh

xưa có lũ chim đỏ
được ưu đãi trong lồng
của chủ nghĩa Mác-xít
háu ăn và cực hung

chúng nó ngự tầng trên
con nào cũng mập mạp
vỗ cánh bay tứ tung
thoải mái trong lồng sắt

18/06/2018

kim ngânnhang to dài phải cháy lâu
luật đặc khu chị khấn cầu sẽ thông
khấn Phật tôi nghĩ chắc không
chị ấy đang khấn Quan Công độ trì (*)

(*) Quan Công: Quan Vũ, vị tướng thời Đông Hán được người Trung Hoa thần thánh hóa.

12/06/2018

cảnh giácđặc khu quốc hội chớ bầu
thày tôi chẳng chấm chỗ nào điểm ưu
nói khi giao dịch giao lưu
cần rõ bản chất tỳ hưu của Tàu (*)

(*) Tỳ hưu: con rồng chẳng có hậu môn
ăn bao nhiêu cũng không buồn thải ra

09/06/2018

tuổi trẻ VNcô trương tấm bảng viết câu
“phản đối giao đất cho Tàu…” hiên ngang
tôi tin tuổi trẻ Việt Nam
đến khi nước biến sẵn sàng đứng lên

08/06/2018

bẫy đặc khubẩy mươi hay chín chín năm
xin đừng mắc bẫy thời gian ngắn dài
lên tiếng dõng dạc công khai
cho giặc thuê đất một ngày cũng không!

06/06/2018

đặc khu diễn giảiTập Cận Bình gửi sang đặc chỉ
đặc cách phong chức nhiều quan Nam
biến chúng thành những tên đặc ủy
với đặc nhiệm xây cất đặc khu
cho dân Tàu đặc quyền khai thác 

04/06/2018

từ lâu có một đặc khuchỉ bản đồ bạn tôi than
đặc khu chúng chọn rải quanh lưỡi bò
thú thực tôi chẳng còn ngờ
từ lâu chúng nắm đặc khu ba đình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP