18/06/2018

kim ngân



nhang to dài phải cháy lâu
luật đặc khu chị khấn cầu sẽ thông
khấn Phật tôi nghĩ chắc không
chị ấy đang khấn Quan Công độ trì (*)

(*) Quan Công: Quan Vũ, vị tướng thời Đông Hán được người Trung Hoa thần thánh hóa.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP