03/08/2018

kỷ vậtlàm lược bằng nhôm máy bay
trong tù cải tạo anh mài công phu
món quà ân nghĩa của tù
dành tặng cho vợ lúc vô thăm chồng

(*) Theo ý nhạc sĩ Vĩnh Điện

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP