25/08/2018

người tù hỏa lò John McCain (1936-2018)xin tưởng niệm người phi công
rớt máy bay bị cùm gông hỏa lò
năm năm sau được tự do
lòng vẫn nhân đạo thương cho cựu thù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP