27/08/2018

bông hồng Vu Lannhận bông trắng mắt lệ tràn
bông đỏ còn mẹ ai mang tôi mừng
nhìn quanh tôi thấy nhói lòng
bé chừng sáu tuổi cài bông trắng rồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP