24/08/2018

lòng tự trọngđang chạy xe ngon trớn
thấy bà cụ còng lưng
đang đi rao chip bán
chị bỗng thấy lòng thương

chị ngừng xe xin giúp
bà cụ chút ít tiền
bà nói bà bán chip
chứ không đi “ăn xin”

bà nhất định không nhận
dù chị nói thiết tha
chị muốn rơi nước mắt
trước cử chỉ của bà

nói thương thì mua giúp
bà kiếm sống qua ngày
sống đã chín mươi tuổi
chưa hề xin tiền ai

chị bảo cháu mua hết
xong cháu tặng lại bà
bà cũng vẫn từ chối
lòng chị thêm xót xa

bà chỉ cần bán hết
đủ tiền mua gạo thôi
đem về nhà nấu cháo
sống qua ngày cầm hơi

chị phục lòng tự trọng
bà bán chip vô cùng
tôi mong ai nghe kể
cũng lấy đó làm gương

(Thơ làm dựa vào hình và lời kể của facebooker Theresa Tran)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP