21/11/2018

bão đổ cột cờcột cờ Cộng Sản Việt Nam
sau cơn bão đổ ngồn ngang vỉa hè
chỉ vài cột đổ xá gì
có ngày đổ hết tại vì bão dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP