06/11/2018

nguyễn xuân phúchớn hở hội kiến bắt tay
xin cho hợp tác lâu dài giao thương
một vòng đai một con đường
hoan nghênh sáng kiến chủ trương… thiên triều

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP