16/11/2018

rửa giùmlập hiệp hội nhà vệ sinh
nước ta nhất định văn minh hơn người
muốn cho thơm sạch khắp nơi
mồm đám cán bộ ai ơi rửa giùm!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP