27/11/2018

mách kếlụt lớn khắp phố huyện ta
nhà sản rối trí đâu là nguyên nhân
kẻ nọ mách kế an dân
quan trên cứ đổ tại thằng thủy tinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP