07/10/2019

khóa TQ đào tạo cán bộ CSVNhọc chữ Hán học sử Tàu
học dùng bạo lực mưu sâu lọc lừa
tuyên truyền dối trá tham ô
học kế sát nhập cơ đồ Việt Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP