03/10/2019

quốc khánh TQ ở Hồng Kôngtrong dịp quốc khánh nước Tầu
khiêng quan tài giả với nhau tuần hành
có lẽ người dân Hồng Kông
muốn gửi thông điệp quốc tang dân quyền!

(Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP