16/07/2020

chị embé thơ thương nhứt con mèo
đi đâu bé cũng địu theo bên mình
bé nói là nó ngồi im
lúc nào cũng thắm thiết tình chị em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP