23/07/2020

mục đíchquả thật không thể nghĩ bàn
đạo Phật là đạo thế gian nhiệm mầu
mà chỉ để thoát khổ đau
không vì một mục đích nào khác hơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP