19/07/2020

chuyện khẩu trangchống dịch là nỗ lực chung
ngăn ngừa virus cộng đồng lây lan
đơn giản chuyện đeo khẩu trang
thái độ tổng thống không bằng trẻ thơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP