27/07/2020

khẩu trang chống Tầura đường chị đeo khẩu trang
để ngăn bệnh dịch lây lan cộng đồng
còn tỏ thái độ người dân
cương quyết chống giặc ngoại xâm nước nhà

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP