08/09/2020

đàn bầuque đàn gẩy một dây tơ
bật muôn điệu oán như mưa gió gào
trời ơi chỉ nửa trái bầu
mà như chứa cả biển sầu thế gian

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP