15/09/2020

thời ácgiết cha xong tử hình con
bản án tàn nhẫn của phường ác gian
đúng loài Cộng Sản bất nhân
chúng đã mất hết lương tâm con người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP