03/09/2020

rủi rotu để thanh tịnh nghiệp thân
ngồi chơi chim vẫn thả phân trúng đầu
ông lão cười lấy khăn lau
cuộc đời ai biết lúc nào rủi ro

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP