16/10/2014

đập chuộtbiết đập chuột sợ bể đồ
cho nên lũ chuột bác Hồ càng hung
đục khoét đất nước tận cùng
bể đồ cũng đập tiêu tùng chúng đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP