19/10/2014

sinh viêntrên bốn mươi nàng đi học lại
phải gạo bài vẫn thích xi-nê
vẫn cúp-cua mỗi khi hắn rủ
gật đầu liền nàng chẳng tính suy

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP