23/10/2014

chuột quốc phòngmột bầy chuột đến Bắc Kinh
vào chầu chủ tướng chụp hình bắt tay
vuốt lon cổ áo cầu vai
cụng ly uống rượu Mao đài thỏa thuê

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP