29/10/2014

thả tùđàm phán thương mại với các nước
theo chế độ dân chủ đa nguyên
bọn cộng sản thả tù ra đổi
trắng trợn khi treo giá nhân quyền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP